picture

Съвършенство в устойчивата енергия

Нашата мисия е да свързваме производителите и потребителите на зелена енергия в една ефективна и отговорна мрежа и в същото време да предлагаме най-добрите условия при улеснени процедури за присъединяване към нашата компания.

Виж още

Основни дейности

Извършваме сделки с електроенергия на територията на България, което включва вътрешен пазар, износ, внос и транзит

За компанията

„Ел Бонус“ е семейна компания, развиваща своята дейност в сектора на енергетиката от 2005 година, а от 2017 година нейният основен фокус е търговията с електрическа енергия.

picture
 • 17,3 % среден годишен ръст
 • 500 MW обем на партфолиото от клиенти
 • топ 10 на най-големите енергийни търговци в България
 • 27 фотоволтайчни централи
 • 11 водно електрически централи
 • 23 вятърни електроцентрали

Дружеството притежава лиценз, издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране за Търговия с електрическа енергия с включени права и задължения за стандартна и комбинирана балансираща група.

Последни публикации

Новини

Статия на д-р инж. Радослав Иванов пред Renewables Now.

Съвети

Статия на д-р инж. Радослав Иванов пред Renewables Now.

Енергийната ефективност е неразделна характеристика на жизнената среда и производството, която показва степента на целесъобразно използване на енергията и енергийните ресурси.

80% компенсации за цени на електроенергията над 200 лв/MWh ще получи бизнесът за м. Май и Юни

Регулации

80% компенсации за цени на електроенергията над 200 лв/MWh ще получи бизнесът за м. Май и Юни

Правителството, работодателите и синдикатите се споразумяха за размера на компенсациите заради високите енергийни цени.

България вече е напълно интегрирана към европейския пазар на електроенергия „Ден напред“ чрез границата с Румъния

Регулации

България вече е напълно интегрирана към европейския пазар на електроенергия „Ден напред“ чрез границата с Румъния

Чрез включването на българо-румънската граница регионът на Югоизточна Европа (ЮИЕ) вече е напълно интегриран към пазар „Ден напред“ в рамките на Европейския съюз.

Нашата визия за по-успешен бизнес

Конкурентни предимства

Като един от водещите енергийни търговци в България, компанията има няколко основни предимства пред своите конкуренти в сектора.

picture
Дигитализация

Компанията е дигитализирала изцяло своята дейност и всички процеси свързани с търговията на електрическа енергия. В „Ел Бонус“ вярваме, че бъдещето на сектора е свързано с цялостна дигитализация, което да доведе до по-добър мониторинг и прецизност в полза на нашите клиенти.

picture
Сигурност

Водещо предимство пред редица търговци на електрическа енергия в България. „Ел Бонус“ е компания, която държи на своята репутация. За нас сигурността на доставките и спазване на поетите финансови ангажименти към нашите клиенти е ключово условие за успех.

picture
Достъпност

Екипът на компанията е съставен от професионалисти в сферата на енергетиката, които винаги са на разположение на своите клиенти – при въпроси, проблеми или необходимост от информация.

picture
Гъвкавост

„Ел Бонус“ е компания, която предоставя гъвкави решения на своите клиенти с цел да защити по възможно най-добрия начин техния интерес. Вярваме, че това създава дългосрочни партньорства, които заедно устояват на динамиката в сектора.

picture
Удобство

Като енергиен търговец, компанията се стреми всички процеси да се случват с минимална ангажираност на нашите клиенти. Ние сме модерна структура, която се стреми към това да бъде в услуга на своите клиенти.

picture
Комплекност

Като част от голям семеен холдинг, компанията има достъп до човешки и интелектуален потенциал в различни сфери, които може да бъдат в услуга на нашите клиенти – финанси, правни услуги, инвеститорски потенциал и технически контрол при реализацията и експлоатацията на проекти от възобновяеми източници.

Услуги

Нашите основни дейности

picture

Производители и търговци

Изкупуване на електроенергия по фиксирана цена

 • Изкупуване електроенергия по борсов индекс /плаваща цена/;
 • Иновативен модел на прогнозиране и балансиране;
 • Посредничество на Българска Независима Енергийна Борса /IBEX/;
 • Продажба на гаранции за произход /зелени сертификати/.

Работата с производители и търговци на електрическа енергия е една от основните дейности на „Ел Бонус“. Компанията се отличава с голямо портфолио от клиенти, които имат различен производствен профил.

Научи повече
picture

Индустрия

 • Прогнози и обмен
 • Сигурност на доставките
 • Индивидуални тарифи и продукти
 • Устойчива балансираща група
 • Покритие на всички мрежи
 • Надеждни системи за управление на бизнеса
 • Енергиен мениджмънт и ЕСКО услуги за оптимизация на енергийната ефективност и енергийни спестявания
 • Генериране и търговия с бели сертификати от енергийни спестявания
 • Дългосрочни договори

С продължаващата либерализация на българския енергиен пазар, идентифицирането на надежден доставчик на електрическа енергия става все по-ключово.

Научи повече
picture

Крайни потребители

От началото на 2016 година свободният пазар е отворен за всички крайни потребители, в това число и битовите. Процесът към пълна либерализация на енергийния пазар води до все по-голяма конкуренция сред търговците, което е в полза на крайните клиенти. 

За нас в „Ел Бонус“ от ключово значение е да бъдем разпознавани като надежден доставчик и да градим дългосрочни партньорства с нашите крайни клиенти.

Научи повече
Част от тези, които ни се довериха

Партньорства и членства

 • filkab
 • hareon
 • metologica
 • gugushev
 • ateb
 • bulspace
 • cmg
 • meteoblue
 • Ibex
 • axpo
 • ataro klima