picture

Съвършенство в устойчивата енергия

Нашата мисия е да свързваме производителите и потребителите на зелена енергия в една ефективна и отговорна мрежа и в същото време да предлагаме най-добрите условия при улеснени процедури за присъединяване към нашата компания.

Виж още

Основни дейности

Извършваме сделки с електроенергия на територията на България, което включва вътрешен пазар, износ, внос и транзит

За компанията

„Ел Бонус“ е семейна компания, развиваща своята дейност в сектора на енергетиката от 2005 година, а от 2017 година нейният основен фокус е търговията с електрическа енергия.

picture
 • 17,3 % среден годишен ръст
 • 500 MW обем на партфолиото от клиенти
 • топ 10 на най-големите енергийни търговци в България
 • 27 фотоволтайчни централи
 • 11 водно електрически централи
 • 23 вятърни електроцентрали

Дружеството притежава лиценз, издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране за Търговия с електрическа енергия с включени права и задължения за стандартна и комбинирана балансираща група.

Последни публикации

Новини

Общи принципи за разпределяне на небалансите на „ЕЛ БОНУС” ЕООД

Регулации

Общи принципи за разпределяне на небалансите на „ЕЛ БОНУС” ЕООД

При осъществяване на дейността си Ви напомняме за прилагането на Общите принципи за разпределяне на небалансите в стандартната балансираща група и комбинираната балансираща група.

Статия за Енергийната ефективност пред Renewables Now.

Съвети

Статия за Енергийната ефективност пред Renewables Now.

Енергийната ефективност е неразделна характеристика на жизнената среда и производството, която показва степента на целесъобразно използване на енергията и енергийните ресурси.

80% компенсации за цени на електроенергията над 200 лв/MWh ще получи бизнесът за м. Май и Юни

Регулации

80% компенсации за цени на електроенергията над 200 лв/MWh ще получи бизнесът за м. Май и Юни

Правителството, работодателите и синдикатите се споразумяха за размера на компенсациите заради високите енергийни цени.

Нашата визия за по-успешен бизнес

Конкурентни предимства

Като един от водещите енергийни търговци в България, компанията има няколко основни предимства пред своите конкуренти в сектора.

picture
Дигитализация

Компанията е дигитализирала изцяло своята дейност и всички процеси свързани с търговията на електрическа енергия. В „Ел Бонус“ вярваме, че бъдещето на сектора е свързано с цялостна дигитализация, което да доведе до по-добър мониторинг и прецизност в полза на нашите клиенти.

picture
Сигурност

Водещо предимство пред редица търговци на електрическа енергия в България. „Ел Бонус“ е компания, която държи на своята репутация. За нас сигурността на доставките и спазване на поетите финансови ангажименти към нашите клиенти е ключово условие за успех.

picture
Достъпност

Екипът на компанията е съставен от професионалисти в сферата на енергетиката, които винаги са на разположение на своите клиенти – при въпроси, проблеми или необходимост от информация.

picture
Гъвкавост

„Ел Бонус“ е компания, която предоставя гъвкави решения на своите клиенти с цел да защити по възможно най-добрия начин техния интерес. Вярваме, че това създава дългосрочни партньорства, които заедно устояват на динамиката в сектора.

picture
Удобство

Като енергиен търговец, компанията се стреми всички процеси да се случват с минимална ангажираност на нашите клиенти. Ние сме модерна структура, която се стреми към това да бъде в услуга на своите клиенти.

picture
Комплекност

Като част от голям семеен холдинг, компанията има достъп до човешки и интелектуален потенциал в различни сфери, които може да бъдат в услуга на нашите клиенти – финанси, правни услуги, инвеститорски потенциал и технически контрол при реализацията и експлоатацията на проекти от възобновяеми източници.

Услуги

Нашите основни дейности

picture

Производители и търговци

Изкупуване на електроенергия по фиксирана цена

 • Изкупуване електроенергия по борсов индекс /плаваща цена/;
 • Иновативен модел на прогнозиране и балансиране;
 • Посредничество на Българска Независима Енергийна Борса /IBEX/;
 • Продажба на гаранции за произход /зелени сертификати/.

Работата с производители и търговци на електрическа енергия е една от основните дейности на „Ел Бонус“. Компанията се отличава с голямо портфолио от клиенти, които имат различен производствен профил.

Научи повече
picture

Индустрия

 • Прогнози и обмен
 • Сигурност на доставките
 • Индивидуални тарифи и продукти
 • Устойчива балансираща група
 • Покритие на всички мрежи
 • Надеждни системи за управление на бизнеса
 • Енергиен мениджмънт и ЕСКО услуги за оптимизация на енергийната ефективност и енергийни спестявания
 • Генериране и търговия с бели сертификати от енергийни спестявания
 • Дългосрочни договори

С продължаващата либерализация на българския енергиен пазар, идентифицирането на надежден доставчик на електрическа енергия става все по-ключово.

Научи повече
picture

Крайни потребители

От началото на 2016 година свободният пазар е отворен за всички крайни потребители, в това число и битовите. Процесът към пълна либерализация на енергийния пазар води до все по-голяма конкуренция сред търговците, което е в полза на крайните клиенти. 

За нас в „Ел Бонус“ от ключово значение е да бъдем разпознавани като надежден доставчик и да градим дългосрочни партньорства с нашите крайни клиенти.

Научи повече
Част от тези, които ни се довериха

Партньорства и членства

 • filkab
 • hareon
 • metologica
 • gugushev
 • ateb
 • bulspace
 • cmg
 • meteoblue
 • Ibex
 • axpo
 • ataro klima