Общи принципи за разпределяне на небалансите на „ЕЛ БОНУС” ЕООД

Регулации

Общи принципи за разпределяне на небалансите на „ЕЛ БОНУС” ЕООД

Уважаеми Участници в балансиращите групи на Координатора „ЕЛ БОНУС“ ЕООД,

При осъществяване на дейността си Ви напомняме за прилагането на Общите принципи за разпределяне на небалансите в стандартната балансираща група и комбинираната балансираща група с координатор „ЕЛ БОНУС” ЕООД.

Актуализираните Общи принципи за разпределяне на небалансите в стандартната балансираща група и комбинираната балансираща група  с координатор „ЕЛ БОНУС” ЕООД, изготвени в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия, можете да достъпите на  сайта на „ЕЛ БОНУС” ЕООД на следния линкове: Общи принципи СБГ и Общи принципи КБГ.