Наръчник за инвестиции във възобновяеми източници за Централна Източна и Югоизточна Европа

Съвети

Наръчник за инвестиции във възобновяеми източници за Централна Източна и Югоизточна Европа

PONTES the CEE laywers, в партньорство с Karanovic & Partners и Enervis, имат удоволствието да представят „Наръчник за инвестиции във възобновяеми източници за Централна Източна и Югоизточна Европа". 

Новият „Европейски зелен пакт“ се очаква да е ключов проект на Европейския съюз за стимулиране на икономиката след икономическата криза, причинена от пандемията COVID-19. Инициативата „Европа климатично неутрална до 2050 г. („Net Zero 2050“) е амбициозна цел за постигане, изискваща значително развитие в редица области - от мерки за енергийна ефективност, до свързване на сектори с периодично генериране на възобновяема енергия. Това означава, че 2021 г. ще донесе много законодателни промени, водещи до нова вълна от инвестиции в сектора възобновяеми източници, както в Централна Източна, така и в Югоизточна Европа. 

Този Наръчник за инвестиции във възобновяеми източници подпомага инвеститорите за преодоляване трудностите за навлизане на пазара, като предлага преглед на електроенергийния пазар и схемите за подпомагане на възобновяемите източници, като в същото време предлага ключов преглед на правната рамка за разработване на проекти в Австрия, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Полша, Словакия, Словения, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Косово*, Черна гора и Северна Македония. 

Може да откриете кратък преглед на Наръчника ТУК. Ако желаете да получите Наръчника в цялост (в PDF формат), моля да заевите вашият интерес на office@gugushev.com и при възможност екипът ни ще го предостави.

*Това определяне не засяга позициите по отношение на статута и е в съответствие с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международен съд на ООН, относно декларацията за независимост на Косово.