Намаляване на цените за фирми, закупуващи електроенергия на свободния пазар

Съвети

Намаляване на цените за фирми, закупуващи електроенергия на свободния пазар

От 1 ноември повече от 250 000 малки и средни предприятия, които купуват електрическа енергия на свободния пазар, ще заплащат намалени цени.

Тези компании представляват 40% от всички потребители на свободния пазар. Те се снабдяват с електричество по цени на доставчика в последна инстанция, което е най-скъпият начин на доставка. Комисията за енергийно и водно регулиране прие промени в методиката за ценообразуване от т. нар. доставчик от последна инстанция като част от мерките за ограничаване на високите борсови цени за небитови потребители.

Промените ще свалят плащаните от фирмите сметки с 15 лева /7,67 евро/ до 30 лева /15,34/ евро за MWh и ще са валидни за период от 3 месеца.