Стартиране на проекта за обединение на пазар „Ден напред“ между България и Румъния

Регулации

Стартиране на проекта за обединение на пазар „Ден напред“ между България и Румъния

След успешното приключване на всички тестове стартът на проекта за обединение на пазар „Ден напред“ между България и Румъния се потвърждава за 27 октомври 2021.

Проектът за пазарно обединение между България и Румъния включва номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносни системи (ОПС) на България и Румъния- БНЕБ ЕАД,  OPCOM S.A., ЕСО ЕАД и CN Transelectrica S.A и има за цел присъединяване на румънско-българската граница към единното свързване на пазарите „Ден напред“ (*SDAC), съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2015/1222 CACM (насоки относно разпределяне на преносната способност и управление на претоварването), което ще позволи имплицитно разпределение на трансграничната преносна способност и електрическата енергия едновременно.

*За SDAC

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) в ЕС разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/