Либерализация на българския енергиен пазар: процесът в прогрес

Регулации

Либерализация на българския енергиен пазар: процесът в прогрес

В своята статия "Либерализация на българския енергиен пазар: процесът в прогрес", адв. Добрина Павлова, дава информативен и кратък анализ на тази сложна тема.

Пълната статия, която беше публикуван юни в изданието на престижния правен журнал "CEE Legal Matters" е достъпна на https://ceelegalmatters.com/bulgaria/10836-liberalization-of-the-bulgarian-energy-market-process-in-progress