В подкрепа на малкия и среден бизнес

Направление "Производители и търговци"

Работата с производители и търговци на електрическа енергия е една от основните дейности на „Ел Бонус“. Компанията се отличава с голямо портфолио от клиенти, които имат различен производствен профил. Дигиталните процеси в компанията, постоянният мониторинг, дежурни екипи и изключителна точност при прогнозирането, дават възможност за постигане на по-добри финансови резултати за нашите клиенти.

picture Стани клиент

 Част от услугите, които предлагаме в това направление са:

 • Изкупуване на електроенергия по фиксирана цена;
 • Изкупуване електроенергия по борсов индекс /плаваща цена/;
 • Иновативен модел на прогнозиране и балансиране;
 • Посредничество на Българска Независима Енергийна Борса /IBEX/;
 • Продажба на гаранции за произход /зелени сертификати/.
Индивидуален подход за частния сектор

Направление „Индустрия“

С продължаващата либерализация на българския енергиен пазар, идентифицирането на надежден доставчик на електрическа енергия става все по-ключово. Ценовата динамика в електрическата енергия е съществена предпоставка частният сектор да търси сигурност и ясна предвидимост. Ние винаги прилагаме индивидуален подход при доставката на електроенергия, като предлагаме гъвкави решение за всеки бизнес във всяка индустрия.

picture Стани клиент

Част от услугите, които предлагаме в това направление са:

 • Прогнози и обмен;
 • Сигурност на доставките;
 • Индивидуални тарифи и продукти;
 • Устойчива балансираща група;
 • Покритие на всички мрежи;
 • Надеждни системи за управление на бизнеса;
 • Енергиен мениджмънт и ЕСКО услуги за оптимизация на енергийната ефективност и енергийни спестявания;
 • Генериране и търговия с бели сертификати от енергийни спестявания;
 • Дългосрочни договори.
Пазарът е за всички

Направление „Крайни потребители“

От началото на 2016 година свободният пазар е отворен за всички крайни потребители, в това число и битовите. Процесът към пълна либерализация на енергийния пазар води до все по-голяма конкуренция сред търговците, което е в полза на крайните клиенти. За нас в „Ел Бонус“ от ключово значение е да бъдем разпознавани като надежден доставчик и да градим дългосрочни партньорства с нашите крайни клиенти.

picture Стани клиент

Имаш въпроси?

Задай ни ги!

Част от тези, които ни се довериха

Партньорства и членства

 • filkab
 • hareon
 • metologica
 • gugushev
 • ateb
 • bulspace
 • cmg
 • meteoblue
 • Ibex
 • axpo
 • ataro klima