picture
Виктор може да ви съдейства с изготвяне на вашата документация
адв. Виктор Гугушев е водещ юридически експерт в областта на енергетиката

Columbia Business School, Колумбия, САЩ (2021 – 2022), Предприемаческа програма

Mагистърска степен по Право от Университет „Куин Мери“, Лондон, Англия (2014 – 2015)

Mагистърска степен по Право от Софийски университет „ Св. Климент Охридски“ (2007 – 2012)


Виктор е юрист с доказана експертиза в енергетиката и търговията с възобновяеми източници на енергия. Основните му сфери на компетентност в Ел Бонус са:

 • Правни съвети относно режима на инвестициите в сектора на енергетиката и възобновяемите източници, включително анализ на действащите национални закони и европейски регламенти, свързани с изграждането, присъединяването и лицензирането на енергийни проекти, както и последващи промени в тях;
 • Консултации относно подготовка, управление и контрол на целия процес по реализация на енергиен проект
 • Съдействие относно приложими процедури за издаване на разрешения и лицензии за производство и търговия с електроенергия и газ, за извършване на дейност като координатор на балансиращи групи, даване на концесии
 • Консултации по изработване на схеми за проектно финансиране и структуриране на бизнеса
 • Представителство в преговорите и изготвяне договорите за придобиването на енергийни  проекти и работещи предприятия
 • Представителство в обществени обсъждания, срещи и открити заседания на компетентните органи, представителство пред регулаторни органи и държавна администрация, включително, но не само, пред Комисията за Енергийно и Водно Регулиране, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, Комисия за финансов надзор, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, електроразпределителни дружества, търговци и доставчици на електроенергия, координатори на балансиращи групи, енергийна и газова борса, др.
 • Съдействаме за уреждането на отношенията на клиентите с енергийните предприятия за присъединяване към преносната и разпределителните мрежи, изкупуване на енергийни обекти и съоръжения и др.
 • Правни съвети в областта на строителството и придобиването на недвижими имоти за целите на електрическите централи и електропреносната мрежа: присъединяване, извеждане от експлоатация, структуриране на финансирането, договори за закупуване/продажба на електроенергия и др.

Виктор е носител на множество награди и отличия, сред които се отличават:

 • Награда „Най-добър млад адвокат в България“ на „Националните награди за правосъдие“
 • Награда „Най-добър млад експерт в областта на правото в България“ в конкурс „Новата генерация“
 • Водещ експерт в сферата на„Корпоративни финанси“ - Global Law Experts, 2016
 • Водещ експерт в категория „Значими постижения в корпоративното право - България 2015“ –Corporate LiveWire Legal Awards
 • Награда за особени заслуги– „Модел ООН“
 • Стипендиант на фондация „Образователна инициатива за Централна и Източна Европа“, 2010 

Адв. Виктор Гугушев е Партньор в Адвокатско дружество “Гугушев и партньори”. В качеството си на такъв, той отговаря за стратегическото развитие на компанията и партньорствата, която тя има. Множество пъти е бил гост – лектор на различни национални и международни форуми свързани с бизнес и право. Адв. Виктор Гугушев ежегодно е канен за жури на престижните годишни награди по право на CEE Legal Matters. Наред с това, той е един от президентите на “Сдружение на фамилния бизнес - България” - организация, посветена на развитието и защита интересите на семейния бизнес. Международният му опит се допълва и специализация по право (LLM), която е завършил в един от най-престижните правни факултети в Англия – Queen Mary University of London, а през 2022 г. успешно преминава "Предприемаческа програма" от Колумбийски университет в САЩ.

Владее английски език.