picture
Управление на административни и контролни функции във фирмата.
"Поддържането на добри отношения с клиентите е важно за нас."

Магистър по „Счетоводство“ от Университет за Национално и Световно Стопанство – гр. София

Татяна е административен специалист с контролни функции  в Ел Бонус и основните й отговорности включват:

  •  Регистрация на нови клиенти / потребители и производители/ на компанията на зоната на всички ЕРП-та плюс ЕСО и обслужване на всички свързани процеси;
  • Администриране на осъществени сделки с електроенергия;
  • Обработка на плащанията, извършвани от клиентите, управление на банковите транзакции и фактуриране;
  • Организация на процесите по подписване и предоставяне на договорите на клиентите на компанията;
  • Следпродажбено обслужване на клиенти от портфолиото, структуриране на техните данни в системите на компанията;
  • Участие в преговори по привличане на нови клиенти и съдействие на ниво документи, комуникация;

 Дългогодишният й опит в областта на счетоводството, й е помогнал да усъвършенства  качества като аналитично мислене, отлични комуникативни умения и способност за работа в екип, високо ниво на точност и внимание към детайлите, добри организационни умения и способност за приоритизиране на задачите.