picture
Отличен експерт в сферата на „Енергетика и природни ресурси“, Legal 500 (2015 – 2021)
“Извършваме сделки с електроенергия на територията на България за вътрешен пазар, износ, внос и транзит“
 • Mагистърска степен по Право отСофийски университет „ Св. Климент Охридски“ (1998 – 2003)
 • Юридически колеж на Англия и Уелс (2005), Практическа диплома „Сливания и придобивания“
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1998 – 2003), Магистър по право
 • Институт „Германикум“ (1999 – 2003), Специализация „Общество и право на Германия“
 • Тексаски университет, САЩ, проф. Шийла Хошхаузер (2001 – 2002), Курс „Американско бизнес право“
 • Университет „Тюлейн“, САЩ, проф. Плоткин (1999), Курс по американско право - „Американски институции и въведение в правото на САЩ“ 

Стефан Гугушев е адвокат с доказана експертиза в енергетиката и търговията с възобновяеми източници на енергия. Основните му сфери на компетентност в Ел Бонус са:

 • правни съвети относно режима на инвестициите в сектора на енергетиката и възобновяемите източници, включително анализ на действащите национални закони и европейски регламенти, свързани с изграждането, присъединяването и лицензирането на енергийни проекти, както и последващи промени в тях;
 • консултации относно подготовка, управление и контрол на целия процес по реализация на енергиен проект;
 • съдействие относно приложими процедури за издаване на разрешения и лицензии за производство и търговия с електроенергия и газ, за извършване на дейност като координатор на балансиращи групи, даване на концесии;
 • консултации по изработване на схеми за проектно финансиране и структуриране на бизнеса
 • представителство в преговорите и изготвяне договорите за придобиването на енергийни проекти и работещи предприятия;
 • представителство в обществени обсъждания, срещи и открити заседания на компетентните органи, представителство пред регулаторни органи и държавна администрация, включително, но не само, пред Комисията за Енергийно и Водно Регулиране, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, Комисия за финансов надзор, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, електроразпределителни дружества, търговци и доставчици на електроенергия, координатори на балансиращи групи, енергийна и газова борса, др.;
 • съдействаме за уреждането на отношенията на клиентите с енергийните предприятия за присъединяване към преносната и разпределителните мрежи, изкупуване на енергийни обекти и съоръжения и др.;
 • Изготвяне на хронологичен план за издаване на необходимите разрешения и лицензии (включващ анализ и оценка на риска) до съдействие при кандидатстването за получаване, удължаване или изменение на необходимите лицензии и разрешителни (включително и представителство пред всички надзорни органи)
 • правни съвети в областта на строителството и придобиването на недвижими имоти за целите на електрическите централи и електропреносната мрежа: присъединяване, извеждане от експлоатация, структуриране на финансирането, договори за закупуване/продажба на електроенергия и др.

Стефан е арбитражен съдия в Международния арбитражен съд, София, както и е основател и член на Борда на директорите на „Endeavor Bulgaria“, подразделение на „Endeavor Global“ – предприемаческо сдружение, опериращо в повече от 35 държави. Също така, от 2017г. адв. Гугушев е и Президент на „Сдружението на фамилния бизнес - България“. Стефан е препоръчван като водещ адвокат от международните правни директории като Chambers & Partners, Legal 500 и IFLR 1000. 

Носител е на редица престижни отличия и награди в областта на правото: 

 • Водещ експерт в сферите на „Банково и финансово право“, IFLR1000 (2015 - 2020)
 • Водещ експерт в областта на корпоративно и търговско право, и енергетика в България - Chambers & Partners (2015 – 2020)
 • Отличен експерт в сферите на „Корпоративно и търговско право, сливания и придобивания“, „Банково и финансово право“ и „Енергетика и природни ресурси“, Legal 500 (2015 – 1018)
 • Награда за водещ експерт на Global Law Experts в категория търговско право (2015)
 • Водещ адвокат в областта на Търговското право – Chambers & Partners Global (2007)
 • Награда Проф. „Майкъл Клет“ за изключителни академични постижения
 • Стипендия на международна фондация „Св. Кирил и Методий“ Клуб за евроинтеграция – Фонд "д-р Илко Ешкенази" 

Владее английски и руски език.