picture
Експерт "Търговия"
"Никита е ключова фигура в балансиране, търговия, прогнозиране и анализи"

Никита Кристов е ключова фигура в отдела за балансиране, търговия, прогнозиране и анализи на компанията. Основните му сфери на компетентност в Ел Бонус са:

  • Енергийни операции в България и чужбина
  • Енергийни графици към системни оператори
  • Участие на енергийни борси
  • Търговия в рамките на деня
  • Участие в търгове
  • Прогнозиране на потреблението и производството на крайни клиенти

Никита Кристов е опитен трейдър с доказан успех в динамичния пазар на електроенергия в Югоизточна Европа. Той е експерт в търговия на пазарни сегменти Ден Напред и в Рамките на деня, в анализирането на фундаменталите на пазара, и графици. Неговите умения включват вземане на решения за заемане на спекулативни позиции в рамките на дефинирани търговски ограничения. Активно е участвал в управленчески процеси и в аукциони, демонстрирайки обширни познания в областта на енергетиката.