picture
Правен консултант.
„Познаваме в детайли юридическите специфики на търговията с конвенционални и възобновяеми източници на енергия и предлагаме професионална консултация на всеки етап от процеса.“
  • Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Програмата за студентски обмен „Еразъм+“ по специалност „Право“ в Университет Саарланд, гр. Саарбрюкен, Германия 

Михаела е специалист в анализа, планирането и подготовката на необходимите документи, договори и преговори със съответните институции.

Основните й компетентности като юридически експерт в областта на енергийните проекти в Ел Бонус включват:

  • съдействие относно приложими процедури за издаване на разрешения и лицензии за производство и търговия с електроенергия и газ, за извършване на дейност като координатор на балансиращи групи, даване на концесии;
  • представителство в преговорите и изготвяне договорите за придобиването на енергийни  проекти и работещи предприятия;
  • посредничество на отношенията на клиентите с енергийните предприятия за присъединяване към преносната и разпределителните мрежи, изкупуване на енергийни обекти и съоръжения и др.;
  • Изготвяне на хронологичен план за издаване на необходимите разрешения и лицензии (включващ анализ и оценка на риска) до съдействие при кандидатстването за получаване, удължаване или изменение на необходимите лицензии и разрешителни (включително и представителство пред всички надзорни органи);
  • консултации по въпроси, свързани с околната среда, вариращи от конвенционалното замърсяване и опазване на околната среда до изменението на климата и свързаните с това изисквания за улавяне и съхраняване на въглерода, процедирането с опасни и радиоактивни материали.

 Владее английски език и немски.