picture
Управление и координация на административните дейности в компанията
„Прецизната организация е в основата на добрия краен резултат.“

Магистър по „Икономика“ от Университет за Национално и Световно Стопанство – София

Бакалавър по «Масови комуникации» от Нов Български Университет - София

Кристина е офис мениджър в Ел Бонус и основните й отговорности включват:

 • Цялостна координация, техническо и логистично обезпечаване на офис дейностите
 • Кореспонденция с клиенти, държавни институции и фирми в страната и чужбина
 • Организиране на техническата подготовка за срещи, конференции и мероприятия
 • Изготвяне на доклади и справки по проекти на компанията

Кристина има богат опит в организационните и административни офис дейности, както и в маркетинговите комуникации и контактите с клиенти, институции и държавна администрация.

Част от професионалният й опит включва следните позиции:

Офис мениджър в „Александров Груп“, където отговорностите й включват:

 • Водене на преговори и кореспонденция, с потенциални клиенти, държавни институции и фирми в страната и чужбина
 • Организиране на техническата подготовка при срещи, конференции и др.
 • Изготвяне на доклади и справки, необходими за преговорите
 • Предоставяне на административна подкрепа
 • Организиране на конферентни разговори
 • Съвместна работа с банкови административни учреждения.
 • Осъществяване на връзката между борда на директорите и висшите ръководни екипи

Офис мениджър в „Шератон“ хотел, където отговорностите й включват:

 • Преговори и кореспонденция, с потенциални клиенти, държавни институции и специализирани фирми.
 • Организиране на техническата подготовка при срещи, конференции и др.
 • Изготвяне на отчети и справки
 • Изготвяне на доклади и статистики, необходими за преговорите

ПР мениджър в „Радисон“ хотел, където отговорностите й включват:

 • Разработване на план за маркетингови комуникации, включващ стратегия, цели, бюджет и тактики
 • Разработване на стратегия за връзки с медиите
 • Оценка на възможностите за партньорство, спонсорство и реклама на текуща основа

Владее английски език