picture
Правен консултант.
„Предлагаме оптимални решения на всеки етап от енергийния проект, съобразени с конкретните изисквания на клиента“

Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Костадинка има дългогодишен опит в комплексната юридическата консултация и подготовка на всички етапи от проекти в областта на енергетиката, включително свързани с използване на възобновяеми енергийни източници.

 

Основните й компетентности като юридически експерт в областта на енергийните проекти в Ел Бонус включват:

  • консултации относно подготовка, управление и контрол на целия процес по реализация на енергиен проект
  • консултации по изработване на схеми за проектно финансиране и структуриране на бизнеса
  • правни съвети относно режима на инвестициите в сектора на енергетиката и възобновяемите източници, включително анализ на действащите национални закони и европейски регламенти, свързани с изграждането, присъединяването и лицензирането на енергийни проекти, както и последващи промени в тях
  • представителство в обществени обсъждания, срещи и открити заседания на компетентните органи, представителство пред регулаторни органи и държавна администрация
  • правни съвети в областта на строителството и придобиването на недвижими имоти за целите на електрическите централи и електропреносната мрежа: присъединяване, извеждане от експлоатация, структуриране на финансирането, договори за закупуване/продажба на електроенергия и др.

По-значими сделки в областта на енергетиката, които са част от професионалния опит на Костадинка са:

  • „Езпада“ АГ, Швейцария – консултира лицензирането на дъщерна компания като търговец на електрическа енергия на българския енергиен пазар от Българската комисия за енергийно и водно регулиране. „Езпада“ АГ, е основана през 2004 г. и разполага с дъщерни дружества в Западна, Централна и Югоизточна Европа, и има активна роля за развитие на европейските енергийни пазари
  • „Алпик АГ“, Швейцария – част от екипа консултирал дружеството за придобиване на ветроенергийни паркове с капацитет от 50 MW и лицензирането им, консултира цялостната дейност по производство и продажба на електрическа енергия в страната
  • „Хареон Солар Технолоджи“, Китай – част от екипа консултирал дружеството за придобиване на проекти за възобновяеми енергийни източници в България с капацитет над 90 MW, съдейства за лицензиране на дейността по производство на електрическа енергия, консултира дружеството за спазване съответствието с енергийните регулации и действащото законодателство

 Владее английски език