Стани клиент
picture

Ива е административен асистент с опит в управлението на офис дейности. Тя е позитивна личност с организационни, комуникационни и аналитични умения. Оказва съдействие в организационната работа на компанията и подкрепа на дейностите по управление на документалните процеси в дружеството.

Ива е връзката между различните отдели на организацията и осигурява плавния поток на информация.

 Професионален опит:

  • Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ (2022г. – сега)
  • „ МБАЛ Надежда “ (2020г. – 2022г.)

 Образование:

  • Университет за национално и световно стопанство, гр. София (2013г. – 2017г.) - Бакалавър,  специалност „Икономика“
  • Професионална Гимназия по Туризъм и Хранителни Технологии "Никола Стойчев", гр. Разлог (2009г. – 2013г.)

Езици:

  • Английски език
  • Руски език