picture
Експерт енергийни операции и балансиране.
"инж. Жегов е нашият експерт в енергийни операции, графици и работа с клиенти."

Mагистърска степен по Електроенергетика и електрообзавеждане, от Техническия университет в София.

Инж. Жегов е ключова фигура в отдела за балансиране, търговия, прогнозиране и анализи на компанията. Основните му сфери на компетентност в Ел Бонус са:

  • Енергийни операции в България и чужбина;
  • Енергийни графици към системни оператори;
  • Участие на енергийни борси;
  • Търговия в рамките на деня;
  • Участие в търгове за преносни капацитети (CBCs);
  • Прогнозиране на потреблението на крайни клиенти;
  • Участие в процеса по фактуриране и всички справки;
  • Процес на разработка на всички системи на компанията.

Дългогодишният му опит в областта на енергетиката, му е помогнал да усъвършенства дефицитни качества като аналитично мислене, бързо вземане на решения в критични ситуации, работа в стрес и следене на много променливи фактори едновременно.

Инж. Жегов е работил във водещи компании, в сферата на търговията на свободен пазар, като Електрохолд Трейд (ЧЕЗ Трейд България) и Акспо България ЕАД.