picture
Управление на административни и ключови функции във фирмата.
"Основата на успеха е прецизната организация, гарантираща отличния резултат."

Елена е ключов специалист в отдел администриране, като сферите, в които взима най-активно участие са следните:

  • Изготвя оферти и администрира осъществени сделки с крайни небитови потребители и производители на електроенергия.
  • Координира всички процеси, свързани с присъединяване на нови клиенти към балансиращата група на Ел Бонус ЕООД.
  • Съдейства на нашите клиенти при всякакви казуси;
  • Подпомага процесите, съпътстващи влизането в експлоатация на нови обекти на клиенти, като оказва тясно сътрудничество с електроразпределителните дружества.
  • Извършва фактуриране и изготвяне на справки за нуждите на клиентите.

 Дългогодишният й опит в сферата на администрацията осигурява плавното и навременно протичане на всички процеси, необходими по сключване на договорни отношения, присъединяване на обекти.