picture
Търговски представител
"Доволният клиент е най-добрата бизнес стратегия ..."

Цветелина Христова е ключова фигура в отдела работа с клиенти. Основните ѝ сфери на компетентност в Ел Бонус са:

  • Продажби и договаряне с различни ключови крайни клиенти.
  • Привличането на нови клиенти и структуриране портфолиото на балансиращата група
  • Извършване на идентификация на нуждите на ключовите крайни клиенти, обаждания, организиране на срещи, преговори, предоставяне на информация за либерализирания; енергиен пазар относно възможностите за участие и намаляване на разходите за енергия.
  • Организация на процесите по подписване и предоставяне на договорите на клиентите на компанията;
  • След продажбено обслужване на клиенти от портфолиото.
  • Консултации относно подготовка, управление и контрол на целия процес по реализация на енергиен проект
  • Съдейства на  клиентите  при всякакви казуси;

 Опита  в сферата на електроенергията  дава възможността да познава и внимателно анализира нуждите на крайните клиенти , за да им предложим индивидуални решения съобразени с техните изисквания.  Работим с клиенти от различни индустрии, като

производство и обработка на метали , химическа , циментова, стъкларска, хранителна и др. ; бизнес клиенти от търговски сектори като фирмени вериги , магазини, бензиностанции, офис сгради , търговски вериги и др.; производители на електрическа енергия от различен тип -ВЕИ,ВЕЦ и др.